Cykla i vinternatten

2010-11-14 På väg hem Drömmer att jag cyklar en kall januarikväll med cykelbanans mjuka, rytmiska kurvatur under hjulen, hem mot Björkhagen efter ett arbetspass i stan. Tio grader kallt, varmt klädd, glider fram på isfri väg med en svag medvind, banans kantlister ger svag, låg belysning, och en och annan framförvarande cyklist syns på avstånd. Vinden viner till över sargens kanter, men inte en pust stör mig. Stan ligger stilla och vinterskön. Tyst, harmoniskt och skönt. Tjugo minuters kontemplativt trampande innan når jag fram.

Grundläggande: att laga mat

Om matlagning (110702)
Är det utbredda intresset för matlagning det första tecknet på ett återerövrande av ursprungliga behov och upplevelser? Vilket blir nästa, och dröjer det länge tills det blir populärt? Jag vill gärna ha något annat än det förhandenvarande.

Självhävdelse på webben

Social självhävdelse på webben (110302)
Den sociala webben används mest för personlig självhävdelse. Jag tror att vi i framtiden kommer att se på dagens former med, som exempel tonårsbloggare, ett mycket milt överseende. I vart fall känns det mesta av det som sker där idag som ett tröttsamt oväsen. Men ändå: det är ju kul att folk vill uttrycka sig, även om det bara är för att höras och synas lite grann!

Samhället att gå i

Gångsamhället (110302)
Allt här i världen tycks gå mot ökad komplexitet. Så bilsamhället blir inte avvecklat, bara reducerat när fokus flyttas till samvaro och arbete över duken. För att få gång, löpning, cykling och bilar att fungera tillsammans krävs en stor samhällomdaning, som i sin tur kommer att sysselsätta en stor del av befolkningen, denna verksamhet skulle jag vilja kalla för en ”omdaningssektor”, som alltså svarar för att den fysiska staden utvecklas i riktning mot gångsamhället.

Öppna platser som komplement till de slutna

Social fråga (110302)
När det sociala livet till stor del flyttat över till duken, så kan det falla sig naturligt att utveckla skyddade, öppna platser i stad och landsort för reella (motsatsen till virtuella) möten. Allmänna platser för tillfälliga uppehåll/möten blir kanske en av den framtida socialismens viktigaste frågor? Mötesplatser som genom sin blotta existens motverkar skiktningen i samhället, den skiktning som privatlösningar av typen suvvar och ”gated communities”  är. Mötesplatser som inte gör skillnad på rik eller fattig, ”icke känner till  några kelgrisar eller styvbarn” (P A Hansson).