Öppna platser som komplement till de slutna

Social fråga (110302)
När det sociala livet till stor del flyttat över till duken, så kan det falla sig naturligt att utveckla skyddade, öppna platser i stad och landsort för reella (motsatsen till virtuella) möten. Allmänna platser för tillfälliga uppehåll/möten blir kanske en av den framtida socialismens viktigaste frågor? Mötesplatser som genom sin blotta existens motverkar skiktningen i samhället, den skiktning som privatlösningar av typen suvvar och ”gated communities”  är. Mötesplatser som inte gör skillnad på rik eller fattig, ”icke känner till  några kelgrisar eller styvbarn” (P A Hansson).