Om motortrafiken

”Inga fler motorvägar i Sverige”

Publicerat: onsdag 15 september kl 03:00, Ekot (SR)

Tiden för stora utbyggnader av motorvägar i Sverige kan vara över. De senaste årens byggen tillsammans med den nya typen av vägar med vajerräcken, gör att varken trafikpolitiker eller Trafikverket ser något behov av fler motorvägar just nu.

På E6:an utanför Halmstad flyter trafiken fram smidigt. Vägen är en del av det svenska vid det här laget relativt väl utbyggda motorvägsnätet. Ett antal mil norrut i Bohuslän planeras ytterligare en sträcka motorväg med start om något år.

Men det kan samtidigt vara ett av de sista byggena på länge. Orsaken är att motorväg kostar stora pengar och tar mycket mark. Många vägbyggen i dag handlar istället om så kallade två plus ett-vägar med vajerräcken.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson har svårt att hitta några ytterligare platser där hon vill ha motorväg just nu.

– Vi har bra redskap med två plus ett-vägarna som är trafiksäkra, de minskar flaskhalsarna och det är bra flöden där så det kommer nog att vara alternativet väldigt mycket framöver, säger hon.

Inte heller om de rödgröna vinner valet ser det ut att bli några större satsningar på just motorvägar inom överskådlig framtid, utöver det som redan är planerat eller igångsatt.

Socialdemokraten Lena Hallengren som är ordförande i Trafikutskottet önskar i och för sig en förbättrad E22:a i sitt hemlän Kalmar, men den stora satsningen bör ske på tåg.

– De kommande tolv åren krävs det mycket mer järnvägssatsningar. Stora satsningar på höghastighetsbanor, Norbottniabanan, godstrafik och kollektivtrafik, säger Lena Hallengren.

Frågan är då om man helt kan säga att motorvägarnas tid är över.

– Det är alldeles för tidigt att säga. Nu har vi en lösning med två plus två-vägar som också ger väldigt bra effekter. Det beror också på trafikutveckling och andra saker som kan göra att vi får anledning att pröva detta, säger Gunnar Malm på Trafikverket.