Sträckning

 

Copyright bilden, och med vänligt medgivande från Stockholmsfoto.

Copyright bilderna, och med vänligt medgivande från Stockholmsfoto.