Jobben

Blir det några nya jobb?

Grundidén är ju att livet övergår till duken och att det som sker där är så bra, att själva transporten avtar i attraktion. Att köra bil blir helt enkelt tråkigt, dåligt använd tid!

Då behöver detta uträttas:

  • avveckla eller minska trafiklederna, ersätta dessa med parker och mötespunkter – ett jätteprojekt.
  • att bygga luftburna cykelleder, även det ett jätteprojekt.
  • mängder av nya tjänstejobb som håller gångtrafikanter, cyklister och kollektivresenärer med god service (till exempel kaféer och andra mötespunkter).
  • privatbilismen avtar till förmån för en mer praktisk bilhantering: bilpooler sköter alla de bilar som står längs gatorna. Att hålla bilparken ren och fräsch ger jobb. Att utjämna anhopningar ger jobb.

(När överklassen anstränger sig för att komma på vad de lägre klasserna ska kunna sysselsättas med kommer de på en sak: att städa deras hem.
När arbetarrörelsens företrädare tänker i liknande banor kommer de fram till något annat: att arbetarklassen ska ha butlers – ”precis som de där uppe” – fast, för att inte överdriva, i tunnelbanan).