Parkernas utveckling

Många talar om parkerna (110516)
Ofta talas det om parkanläggningarna i staden, nästan dagligen? Och förstås, hur de ska kunna utvecklas.