Utan känslor stannar kroppen

Det beröringsfria samhället (101207)
Det är idag fullt möjligt att leva helt utan känslomässiga kontakter med andra människor. Kommunicera på dagarna via epost och sms och se på underhållning på kvällarna.